საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი/ფაქსი: (+995 322) 200 220
ელ-ფოსტა: info@eqe.ge 
მისამართი: ალექსიძის ქ. 1, ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა (სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია).
ცენტრი მუშაობს ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე.
 
 
ხაზინაში თანხების ჩარიცხვისათვის საჭირო რეკვიზიტები:

მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი - TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 707637113   (სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური)