ოქმები

 2015 წელი

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №1 21.01.2015

 

 

2014 წელი

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №30 24.12.2014

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №29  13.12.2014

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №28  10.12.2014

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №27  04.12.2014
 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №26  26.11.2014

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №25  19.11.2014  

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №24  07.11.2014 
 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №23  24.10.2014

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №22  29.09.2014

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №21  10.09.2014

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №20  05.09.2014

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №19  25.07.2014 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №18  22.07.2014 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №17  21.07.2014 

 

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №16  18.07.2014 

 

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №15  09.07.2014 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №14  01.07.2014 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №13  25.06.2014 
 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №12 10.06.2014

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №11 27.05.2014 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №10 13.05.2014 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №9 02.05.2014 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №8 24.04.2014 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №7 08.04.2014 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №6 01.04.2014 
 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №5 25.03.2014

  

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №4 25.02.2014

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №3 10.02.2014

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №2 07.02.2014

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №1 10.01.2014

 

2013 წელი

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №16 11.12.2013 
 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №15 10.12.2013

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №14 26.11.2013

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №13 19.11.2013

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №12 05.11.2013
 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №11 15.10.2013

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №10 08.10.2013

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №9 20.09.2013


საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №8 30.08.2013

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №7 29.08.2013

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №6 30.07.2013

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №5 29.07.2013

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №4 02.05.2013

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №3 27.02.2013

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №2 12.02.2013
 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №1 03.01.2013

 

2012 წელი

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №20 13.12.2012
 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N19 11,12.2012

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N18 27-28.11.2012

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N17 20.11.2012

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N16 08.11.2012

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N15 16.10.2012

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N14 28.09.2012

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N13 24.09.2012

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N12 13.09.2012

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N11 6.09.2012

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N10 9.08.2012

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N9 02.08.2012

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N8 26.07.2012

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N7 18.07.2012

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N6 11.07.2012

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N5 03.07.2012

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N4  19.04.2012

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N3  06.04.2012


საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N 2  12.03.2012

  

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N 1  01.02.2012

 

2011 წელი

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N15 14.12.2011

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი#14 - 09.12.2011

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი#13 - 02/03.12.2011

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #12 - 25.11.2011

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი#11 - 18.11.2011

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი#10 - 11.11.2011

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #9 - 04.11.2011

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #8 - 28.10.2011

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #7 - 21.10.2011

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #6 - 17.10.2011

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #5 - 30.09.2011

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #4 - 23.09.2011

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #3 - 16.09.2011

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #2 - 09.09.2011

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი 1 - 17.05.2011