გადაწყვეტილებები

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 30 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA-ისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 30 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - სიოსთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატებაზე უარის თქმის შესახებ

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 30 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ლაზიკასთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატებაზე უარის თქმის შესახებ

 
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 30 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - არსისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
 
 
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 30 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ხარისხის მართვის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 30 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატებაზე უარის თქმის შესახებ

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 30 აგვისტოს გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ადამიანი და ბუნებისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

 
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 30 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ „კავკასიონისთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
 
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 30 აგვისტოს გადაწყვეტილება სსიპ - პროფესიულ კოლეჯ ,,მოდუსისთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატებაზე უარის თქმის შესახებ
 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს 2013 წლის 29 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ნიუტონის თავისუფალი სკოლისთვის მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ 

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს 2013 წლის 29 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - თაობა-XXI-ისთვის მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდაზე უარის თქმის შესახებ

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს 2013 წლის 29 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - გურამ დოჩანაშვილი - საერთაშორისო ქართული სკოლისთვის 
ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ
 
 
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს 2013 წლის 29 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ქართულ-ამერიკული სკოლა Georgian-American School-ის ავტორიზაციის შესახებ
 
 
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს 2013 წლის 29 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ალბიონის ავტორიზაციის შესახებ
 
 
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს 2013 წლის 29 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - რეზონანსი - საქართველოს ავტორიზაციის შესახებ
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 1 აგვისტოს გადაწყვეტილება სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ;

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 1 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - თბილისის ბიზნესის და მენეჯმენტის აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ;

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 1 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - უმაღლეს სასწავლებელ განათლების აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ;

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 1 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტისთვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ;

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 1 აგვისტოს გადაწყვეტილება ,,შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ” საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 დეკემბრის №380 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 1 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 1 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ახალი სასწავლო უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 1 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ქართულ-ევროპული აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ;

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 1 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ;

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ;

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - ჰეიდარ ალიევის სახელობის საქართველო-აზერბაიჯანის სასწავლო უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 26 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - ბარაკონის ავტორიზაციის შესახებ

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 26 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - მარნეულის სამედიცინო კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 26 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ რეუს ავტორიზაციის შესახებ

 

პროფეისული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 26 ივლისის  გადაწყვეტილება შპს - წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

 

პროფეისული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 26 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - ტურიზმის, რეგიონული განვითარებისა და ინფორმატიკის ევროპული საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს 2013 წლის 17 ივლისის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - კრეატიული განათლების სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს 2013 წლის 17 ივლისის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს კახათის წმინდა გიორგის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის ავტორიზაციის შესახებ

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს 2013 წლის 17 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - ლოგოსის ავტორიზაციის შესახებ

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს 2013 წლის 17 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - ნ&ნ 2000-ის ავტორიზაციის შესახებ

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს 2013 წლის 17 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - ქუთაისის ეროვნულ სასწავლო უნივერსიტეტთან არსებული კერძო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს 2013 წლის 17 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - წმინდა ბარბარეს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს 2013 წლის 18 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - საერო მრავალპროფილიანი სკოლა "რეცა"-ს გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 26 მარტის გადაწყვეტილება შპს - საერთაშორისო კავკასიის ტურიზმის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

 

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 26 მარტის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 26 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტისთვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 26 მარტის გადაწყვეტილება სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 26 მარტის გადაწყვეტილება შპს - №1 სკოლისთვის მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 12 მარტის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილება „შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ რვალისთვის პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ“ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის  №223 გადაწყვეტილებაში  ცვლილების შეტანის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 26 თებერვლის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ახალციხის სასწავლო უნივერსიტეტისა და ა(ა)იპ - ახალქალაქის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რეორგანიზაციის შედეგად ჩამოყალიბებული  ა(ა)იპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ადგილების მაქსიმალური რაოდენობის განსაზღვრისა და ავტორიზაციის ვადის მიცემის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 15 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - სულხან საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტისთვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 15 თებერვლის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისთვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 15 თებერვლის გადაწყვეტილება „სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ“ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 21 ივლისის  №93 გადაწყვეტილებაში  ცვლილების შეტანის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 15 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 15 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქ. მარნეულის აღმაშენებლის სახელობის სკოლა–ლიცეუმის ავტორიზაციის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 15 თებერვლის გადაწყვეტილება „სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ“ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 28 ივლისის №95  გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 15 თებერვლის გადაწყვეტილება „სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ“ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 4 აგვისტოს №117 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - კოლეჯი და სკოლა-ლიცეუმი ფესვების ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილება სპს - თამარ ნათენაძის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური საბაკალავრო კოლეჯისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - ლაზიკასთვის პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - საერო საშუალო სკოლა-კომპლექს სადუნის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - თავისუფალი პედაგოგიკის ცენტრის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - ლომისი I-ის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - გრაალის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - პელაგონის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - მომავლის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - სასწავლო ცენტრ KGSL-ს ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - ქართული სკოლის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილება სპს - საერო სკოლა მაია მზარელუას ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა XXI საუკუნის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - თე.ლო. ეტალონის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილება სპს - დაგმარა ცანავა ხელოსანი 95-ის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 16 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 9 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - ბიზნესის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 9 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ ამაგის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 9 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ ეტალონისთვის პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23-24 ოქტომბრის გადაწყვეტილება სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრისთვის“ ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23-24 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტ გორგასლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23-24 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - თელავის ბიზნესისა და მართვის კოლეჯ ჯორჯიასთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23-24 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქ. რუსთავის რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23-24 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23-24 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - სინათლისთვის მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23-24 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - პანაცეას ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23-24 ოქტომბრის გადაწყვეტილება სსიპ - პროფესიულ კოლეჯ „თეთნულდისთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - არსის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - მრავალპროფილიან პროფესიულ სასწავლო ცენტრ იმედის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 ოქტომბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - თბილისის თავისუფალი ვალდორფის სკოლა-ბაღის კავშირის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - აკადემია „ლიბერთი-პროფის“ ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 ოქტომბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს ნიკო ბაგრატიონის (ნიკო ბურის) კავშირი. (ნიკო ბაგრატიონის სახ. თავად-აზნაურთა სკოლა-ლიცეუმის) ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 სექტემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ

 
ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - სოხუმის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ

 
ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ აღმაშენებლის ავტორიზაციის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 სექტემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - კავკასიის პროფესიული კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - აკადემია ,,ლიბერთი-პროფისთვის“ ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ხიხანის მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - მომავლის სკოლის ავტორიზაციის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა-ლიცეუმი გრაალისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - მრავალდარგოვან საზოგადოებრივ კოლეჯ მედიკ-ფორტესთვის პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - მომავლის სკოლის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - პროფესიულ კოლეჯ პრესტიჟისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება სსიპ - პროფესიულ კოლეჯ ,,მერმისისთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - პროფესიულ კოლეჯ განთიადისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ახალგაზრდობისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - საზღვაო სასწავლო ცენტრ ანრისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატებისა და „შპს - საზღვაო სასწავლო ცენტრ ანრისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭებისა და სტუდენტთა მაქსიმალური რაოდენობიდან პროფესიული სტუდენტების რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ” საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 10 თებერვლის №23 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - „ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის“ ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - პროფესიულ კოლეჯ-მესამე სამედიცინო & ტურიზმის აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - №1 სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა მოციქულთასწორის ნინო ქართველთგანმანათლებლის სახელობის ვანის მართლმადიდებლური გიმნაზიის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ბრიტანულ ქართული აკადემიისთვის მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ერუდიტის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 21 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულების დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 21 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - „ილია“ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 21 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ორიენტირისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 21 აგვისტოს გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 21 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 21 აგვისტოს გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 21 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ხიხანის მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 21 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ნანას ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 21 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ ეტალონის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - საერთაშორისო კავკასიის ტურიზმის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - საქართველოს ზაზა ფანასკერტელის სახელობის სამედიცინო, მრავალდარგოვანი პროფესიული კოლეჯისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - თბილისის ტურიზმის აკადემიისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - მრავალდარგოვან საზოგადოებრივ კოლეჯ მედიკ-ფორტესთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირ ,,საზოგადოება ცოდნის“ ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ რეუსთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ საგანძურისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - თბილისის ნოდარ დუმბაძის სახელობის საზოგადოებრივ კოლეჯ - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აკადემიისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ ეკოლოგია და დიზაინისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ქუთაისის საზოგადოებრივ კოლეჯისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - მნათობისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - თავისუფალი სკოლისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ცოდნისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - გორის წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა-ლიცეუმისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ცვი ჰერცის სახელობის თორის სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - თისოჰმისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ახალციხის სამედიცინო სასწავლებელ 2009-ისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ახალციხის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ კოლხა 11-ისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილება სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯ ,,ახალი ტალღისთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილება სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯ ,,იბერიასთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ხარისხის მართვის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ქართულ-ევროპული აკადემიისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - პროფესიულ კოლეჯ ჰორიზონტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილება სსიპ - პროფესიულ კოლეჯ ,,ბლექსისთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილება სსიპ - პროფესიულ კოლეჯ ,,ოპიზარისთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატებაზე უარის თქმის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - თბილისის კავკასიური საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - პროფესიულ კოლეჯ ინტელექტის ავტორიზაციის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - აკადემია ,,ლიბერთი-პროფისთვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ხიხანის მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლისთვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - საუნჯის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ რვალისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - საქართველოს უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება სსიპ - ქალაქ თბილისის №161-ე საჯარო სკოლისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - ცოდნისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა „ლამპარისთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - ვახტანგ ესვანჯიას სახელობის იტალიურ სკოლა „ცისკარისთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - თბილისის საზოგადოებრივ კოლეჯ გარანტის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - პროფესიული კოლეჯი - მესამე სამედიცინო & ტურიზმის აკადემიისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - ლაზიკას ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა ჯი-ვი-ენის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - ბრიტანული ცენტრის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტისთვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია ,,შავნაბადასთვის“ მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 12 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 12 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ „კავკასიონის“ ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 12 ივლისის გადაწყვეტილება შპს უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიას ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 12 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - ევრაზიის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 12 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - პროფესიული ინოვაციების კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 12 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - ნანასთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 12 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ პანაცეასთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 12 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - ინტერბიზნესის აკადემიისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 12 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ თბილისის №1 სამედიცინო სასწავლებლისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 12 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - ლაზარე + -ისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 12 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - პროფიუნიტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატებაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 12 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA-სთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ


 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 12 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - სოხუმის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

 ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 12 ივლისის გადაწყვეტილება შპს - ხაშურის ილია ჭავჭავაძის სახელობის კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 28 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - არასახელმწიფო საერო ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლა - მერმისის  ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციულიწარმოების შეწყვეტის შესახებ;

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 28 ივნისის გადაწყვეტილება სპს - კერძო საშუალო სკოლა დავითიანი-მარინა გორშკოვას ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ;

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 28 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - რუსთველის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ;

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 28 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სკოლა ,,მოძღვარის“ ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ;

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 28 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - პედაგოგის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ;

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 28 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - მზეკაბანის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ;

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 28 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ ,,გეორგიასთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ;

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 28 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA-სთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ;

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 28 ივნისის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ;

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 28 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - ნ & ნ 2000-ისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ ეკოლოგია და დიზაინის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ბორჯომის კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - რეცასთვის მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია ,,შავნაბადას“ ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - თბილისის დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია კანდელის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - თბილისის გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის ვერის უბნის ლიცეუმის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - ბრითიშ ქონექშენის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - არასახელმწიფო საერო საშუალო სკოლა ათინათის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა - კოლეჯის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - ახალი ლიცეუმის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა XXI საუკუნის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 7 ივნისის გადაწყვეტილება შპს - მერცხალის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის გადაწყვეტილება შპს - კოლეჯ გამას ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის გადაწყვეტილება შპს - ინტერბიზნესის აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი საგანძურის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის გადაწყვეტილება სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის გადაწყვეტილება შპს - ხაშურის ილია ჭავჭავაძის სახელობის კოლეჯისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის გადაწყვეტილება შპს - ღონე ქვეყნისას ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - მესტიის წმინდა ილარიონ ქართველის სახელობის მართლმადიდებლური ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის გადაწყვეტილება შპს - სერვანტესის სახელობის გიმნაზია აია-ჯესსის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის გადაწყვეტილება შპს - ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის გადაწყვეტილება შპს - საერო საშუალო სკოლა-კომპლექს სადუნის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის გადაწყვეტილება შპს - მეექვსე საავტორო სკოლის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის გადაწყვეტილება შპს - საქართველოს სასწავლო ცენტრ ჯი-ელ-სის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის გადაწყვეტილება შპს - NK-ს ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის გადაწყვეტილება შპს - დამოუკიდებელი სკოლა ,,მოძღვარის“ ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის გადაწყვეტილება შპს - ,,ლამპარი“ საქართველოს ტელეკომუნიკაციისა და მენეჯმენტის ინსტიტუტი, მრავალდარგოვანი კოლეჯი, საშუალო ზოგადი განათლების კერძო მრავალპროფილიანი სკოლის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - თელავის ბიზნესისა და მართვის კოლეჯ ჯორჯიასთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - საერთაშორისო კავკასიის ტურიზმის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - ლამპარის ავტორიზაციის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - აპოდიქსის ავტორიზაციის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოანე ბოლნელის სახელობის სკოლის ავტორიზაციის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია-პანსიონის ავტორიზაციის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - ჩაქვის წმინდა კეთილმორწმუნე მეფე დავითის სახელობის სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის ხარაგაულის წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის გიმნაზიის (ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლა) ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - ხულოს წმინდა აბუსერიძე ტბელის სახელობის სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - არასახელმწიფო საერო საუნივერსიტეტო საშუალო სკოლა შოვის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - ინტელექტი XXI-ის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინოს ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - ნინო გერგიძე კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ივერიის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - საუნჯის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - ქორალის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - პროგრესი 010-ის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
 

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - ინტელექტის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
 

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - იოანე პეტრიწის სახელობის სკოლა იბერიის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
 

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა აკადემიის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
 

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება შპს - პეგასის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 მარტის გადაწყვეტილება სპს - თამარ ნათენაძის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ,,კანდიდი” საშუალო სკოლის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ცოდნის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ერუდიტის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ვახტანგ ესვანჯიას სახელობის იტალიური სკოლა ,,ცისკარის“ ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 მარტის გადაწყვეტილება შპს - მრავალპროფილიანი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება „ლიბერთი-პროფის“ ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 მარტის გადაწყვეტილება შპს - სამეცნიერო-საწარმოო ფირმა ალმასის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 29 მარტის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ალავერდის ეპარქიასთან არსებული წმიდა ბიძინა, შალვა და ელიზბარის სახ. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ეროვნული სკოლა გიმნაზიის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - გრაალის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სკოლა კანდელისთვის მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - იტალიური სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ბორჯომის კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა ჯი-ვი-ენისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - კაი ყმის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - კრეატიული განათლების სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საგანმანათლებლო კვლევებისა და პროფესიული განვითარების ცენტრ - თავისუფალი სკოლის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ლაშარის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - მნათობის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ოლიმპი თბილისი + -ის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ქართული სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საერთაშორისო ასოციაცია ინტელექტის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა-ლიცეუმი გრაალისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ალბიონის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქო, ზუგდიდის წმიდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის ავტორიზაციის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ხერხემის ავტორიზაციის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა ,,ლამპარის“ ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ლაზარეს ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - „ალსოსთვის“ ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - არასახელმწიფო ინტეგრირებული სკოლა-ბაღი ბალავარისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება სპს - ცისიერ დიღმელაშვილის ქართულ-ფრანგული სკოლა ლიცეუმის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება შპს - დათას ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - წმინდა ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების სახელობის მართლმადიდებლური ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილება ,,შპს - მახინჯაურის ლიცეუმისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭებისა და მოსწავლეთა საერთო რაოდენობიდან პროფესიული სტუდენტების რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ” საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 21 ივნისის №66 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილება შპს - მჭევრის დამოუკიდებელი ბიზნეს სკოლის ავტორიზაციის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილება სპს - კერძო საშუალო სკოლა დავითიანი-მარინა გორშკოვას ავტორიზაციის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ფოთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილება შპს - თე.ლო. ეტალონის ავტორიზაციის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილება შპს - თამარიონის ავტორიზაციის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილება შპს - საერთაშორისო ქართული სკოლის ავტორიზაციის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილება შპს - კოლეჯ და სკოლა-ლიცეუმ ფესვების ავტორიზაციის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილება შპს - პოლიგლოტის ავტორიზაციის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ბრიტანულ ქართული აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ჩოხატაურის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სახელობის სამრევლო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ლანჩხუთის წმიდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის ავტორიზაციის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ ,,XXI საუკუნის“ ავტორიზაციის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ ეტალონის ავტორიზაციის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილება სპს - დაგმარა ცანავა ხელოსანი 95-ისთვის მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება შპს - საბანკო-იურიდიული ლიცეუმის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება შპს - თბილისის აკადემიური სკოლის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა  ოპიზას ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ნიკოლოზ წერეთლის სახელობის საერთაშორისო სკოლის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება შპს - კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა პოლუსის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება სპს - პრომეთეს ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება შპს - გრიგოლ ხანძთელის ეროვნული სკოლის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ქ. თბილისის მრავალპროფილიან საგანმანათლებლო საერო სასწავლებელ მარჯის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების 
შეწყვეტის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ლომისი I-ის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა ჩირაღდნის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება შპს - გიჩი-სკოლა ჯეჯილის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება შპს - არძანის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულების დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული
წარმოების  შეწყვეტის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება შპს - მწიგნობარის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ოაზისის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება შპს - სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული საერო სკოლა ბინულის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული
წარმოების  შეწყვეტის შესახებავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება შპს - თამარიონის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილება შპს - მზეკაბანისთვის მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილება შპს - თბილისის №1 სამედიცინო სასწავლებლის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ჯავახეთის პროფესიული კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილება შპს - არსისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილება შპს - სიოს ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ქართულ-ინგლისურ სკოლა ბრიტანიკის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ილია მართლის სახელობის თბილისის სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ორ ავნერ და ჰანას ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილება შპს - დეას ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ფილიპე გოგიჩაიშვილის სახელობის თბილისის იურიდიულ-ეკონომიკური ინსტიტუტის ავტორიზაციის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილება შპს - საუნჯის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ჩირაღდნის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილება შპს - ილია-2-ისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილება შპს - რუსთველის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ამბროსი ხელაიას სახელობის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - სასწავლო-აღმზრდელობით და ზოგადსაგანმანათლებლო სამეცნიერო ცენტრ ,,ეტალონის“ ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - სენაკის კერძო სკოლა - ლიცეუმის ავტორიზაციის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სკოლა კანდელის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - მზეკაბანი-2007-ის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - გიმნაზიის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - პელაგონის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - ლედას ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზიის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა ლიცეუმ კვირიკეს ავტორიზაციის შესახებავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - თამარ ფაჩულიას საავტორო სკოლა-გიმნაზიის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - გეტის ავტორიზაციის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ქობულეთის წმიდა მღვდელმოწამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ კირიონ II სახელობის საგანმანათლებლო მართლმადიდებლური ცენტრის ავტორიზაციის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - საერთაშორისო კავკასიის ტურიზმის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - ლაზარე + -ის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - ორიენტირისთვის პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილება სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯ ,,ახალი ტალღისთვის“ პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 თებერვლის გადაწყვეტილება ზოგიერთი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - ნ & ნ 2000-ისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 14 თებერვლის გადაწყვეტილება სპს - დაგმარა ცანავა ხელოსანი 95-ის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილება სპს - ლილე-ნანა ქურდიანისთვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - ტანო და კომპანია-კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა-ლიცეუმი იმედისთვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - ელექტროსერვისი-97-ისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - ხიხანი მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - საქართველოს საერო სამხატვრო აკადემია ხელოვნების უმაღლესი სკოლის
ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილება შპს - პედაგოგის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილება სპს - საერო სკოლა მაია მზარელუას ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საერთაშორისო ასოციაცია ინტელექტისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 იანვრის გადაწყვეტილება ,,შპს - წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ” საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №398 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - ევრაზიისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 იანვრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ,,წმინდა ილია მართლის სახელობის ყვარლის გიმნაზიის“ ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 იანვრის გადაწყვეტილება სპს - ცოდნა-ნათელა მურადაშვილისთვის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - ნოე ჟორდანიას სახელობის არასახელმწიფო, საერო მრავალპროფილიანი ზოგადსაგანმანათლებლო კომპიუტერული საშუალო სკოლისათვის
ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - ახალი ქართული გიმნაზიისთვის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა-გიმნაზია პირველისთვის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - ნუნუ ავაგუმაშვილისთვის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - გურამ დევდარიანის საავტორო ფიზიკა-მათემატიკური სკოლისათვის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა - ფენიქსისთვის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 26 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - აისისთვის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - ,,კანდიდი“ საშუალო სკოლისათვის მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის  შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ კოლხა 11-ის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - ოქროს აკვანის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - გრიგოლ ხანძთელის სახელობის მართლმადიდებლური საშუალო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - საბასთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა ინტელექტის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა-ნიკეს ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - კვანტის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - ელიტ სქულის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - №1 სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - ლამპარისთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ,,ქიაჩის“
ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 5 იანვრის გადაწყვეტილება ზოგიერთი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 5 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - ივერიონისთვის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

  

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 5 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - ხიხანი მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 5 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - დამოუკიდებელი სკოლა ,,მოძღვარის“ ავტორიზაციის შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 5 იანვრის გადაწყვეტილება შპს - ,,ლამპარი“ საქართველოს ტელეკომუნიკაციისა და მენეჯმენტის ინსტიტუტი, მრავალდარგოვანი კოლეჯი, საშუალო ზოგადი განათლების კერძო მრავალპროფილიანი სკოლის ავტორიზაციის შესახებ 

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 22 დეკემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 22 დეკემბრის გადაწყვეტილება სსიპ - ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 22 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა - თბილისის ავტორიზაციის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 22 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - არასახელმწიფო საერო საუნივერსიტეტო საშუალო სკოლა შოვის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 22 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - ახალგაზრდობის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 22 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - ფრანგული სკოლის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 22 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - თამარ გარეჯელის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 22 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - მრავალპროფილიან საგანმანათლებლო ცენტრ-კომპლექს გონის  ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 22 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - მწიგნობარის ავტორიზაციის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 22 დეკემბრის გადაწყვეტილება სპს - კერძო საშუალო სკოლა დავითიანი ნინო ჩოხელის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 22 დეკემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - წმინდა ნინოს სახელობის საირხის სასულიერო სკოლა-პანსიონის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 22 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 22 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - სინათლის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 22 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - არეას ავტორიზაციის შესახებ;

 

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - აიბი - მთიების ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - ალბიონის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - ბენაურის ავტორიზაციის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება სსიპ - პროფესიულ კოლეჯ ,,იბერიის“ ავტორიზაციის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - ინტელექტი ,,XXI”-ის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - თბილისის დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია კანდელის ავტორიზაციის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - სასწავლო ცენტრ ,,KGSL”-ს ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ბათუმის წმინდა მატათა მოციქულის სახელობის ფონდის ავტორიზაციის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - მომავლის ავტორიზაციის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ ,,პროფესიონალის’’ ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა XXI საუკუნის ავტორიზაციის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარიის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - თბილისის ტურიზმის აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება სპს - გ.ხატიაშვილი და კომპანიის ავტორიზაციის შესახებ;


 

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - საქართველოს უნივერსიტეტისათვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 დეკემბრის გადაწყვეტილება შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 დეკემბრის გადაწყვეტილება სსიპ - პროფესიული კოლეჯი ,,ახალი ტალღის” ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 დეკემბრის გადაწყვეტილება სსიპ - პროფესიული კოლეჯი ,,აისის” ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 დეკემბრის გადაწყვეტილებაშპს - ,,სკოლა ოპიზის” ავტორიზაციის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 დეკემბრის გადაწყვეტილებაშპს - „პედაგოგისთვის” ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 დეკემბრის გადაწყვეტილებაშპს - სერვანტესის სახელობის გიმნაზია აია - ჯესის ავტორიზაციის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 დეკემბრის გადაწყვეტილებაშპს - ,,ქორალის” ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 დეკემბრის გადაწყვეტილებაა(ა)იპ - ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სკოლა - გიმნაზიის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 დეკემბრის გადაწყვეტილებაშპს - ,,საუნჯის” ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 დეკემბრის გადაწყვეტილებაშპს - ,,ბრითიშ ქონექშენის” ავტორიზაციის შესახებ;
 


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისათვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,ორიენტირი +”-ის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,ლაზარე +”-ისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,თავისუფალი სკოლის” ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ჭიათურის მართლმადიდებლური სკოლის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - მრავალდარგობრივი გიმნაზია „იბერიის“ ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - სამეცნიერო-საწარმოო ფირმა „ალმასისთვის” ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის საშუალო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - ევროპული საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - "ზუჩისთვის" ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - აივაზ დურსუნ ოღლი ჰასანოვის სახელობის ალგეთის სკოლა-ლიცეუმისთვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ”;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - „ბობასთვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - ლაგოდეხის რეგიონალური სამეცნიერო, სასწავლო-საწარმოო ცენტრ „დავითისთვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - ყვარლის მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - საერო დამოუკიდებელი საშუალო სკოლა „დვირესათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა-კოლეჯი „მიმოსისთვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება სპს - „ლეილა ჭილაია - სკოლა ,,ჩირაღდანისთვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - საერო სკოლა „აისისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო ლიცეუმისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ფონდი "ქართული განათლებისათვის" ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,ოქროს ვერძისათვის” ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - მრავალდარგოვან სკოლა-ლიცეუმ "რიტორისთვის" ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება  შპს - ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრისთვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება  შპს - სკოლა-გიმნაზია ,,პირველის’’ მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ახალციხის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - აგრობიზნესისა და აგროეკოლოგიის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება სპს - ლევან შავლაყაძე ხონის ტექნიკური შემოქმედების გიმნაზიის ავტორიზაციის შესახებ; 

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - საბანკო - იურიდიული ლიცეუმის ავტორიზაციის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - არასახელმწიფო საერო სკოლა ,,ალბიონის’’ ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - ხიხანი მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ; 


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,ნერგების’’ ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება  შპს - ,,ივერიონის’’ ავტორიზაციის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება  შპს - ,,ზუგდიდის პრინც მიურატის სახელობის ქართულ-ფრანგული კოლეჯის” ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს - ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ;
 

  

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - წმიდა ექვთიმე ათონელის სახელობის ლიცეუმისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,კვანტისათვის’’ ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - არასახელმწიფო საერო საუნივერსიტეტი საშულაო სკოლა ,,შოვისათვის’’ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის გადაწყვეტილება სპს - საერო სკოლა ,,მაია მზარელუასათვის’’ ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,მომავლისათვის’’ ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,სპექტრი 95’’ ინგლისური ენის გაძლიერებილი სწავლების დამოუკიდებელი სკოლის ავტორიზაციის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ალავერდის ეპარქიასთან არსებული წმიდა ბიძინა, შალვა და ელიზმარის სახ. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - საქართველოს საერო სამხატვრო აკადემია-ხელოვნების უმაღლესი სკოლისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - მრავალდარგოვან პროფესიული სასწავლებელ ,,მედიკ-ფორტეს’’ ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,ორიენტირი+’’-ისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტებრის გადაწყვეტილება სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისათვის სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტისათვის სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტისათვის სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა-ლიცეუმ ,,მასტერკლასისათვის’’ მოსავლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - წმიდა ილია მარტლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - პეგასის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,ნ&ნ 2000’’-ის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა - ფენიქსის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - მომავლის სკოლის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება სპს - ცისიერ დიღმელაშვილის ქართულ-ფრანგული სკოლა ლიცეუმისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება სპს - ნონა კუპრეიშვილის და არასახელმწიფო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა ,,მარიოტას’’ ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,პროგრესი 010’’-ის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - გურამ დევდარიანის საავტორი ფიზიკა-მატემათიკური სკოლის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტებრის გადაწყვეტილება შპს - ,,ასის’’ ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - საუნჯე - გორის კერძო საშუალო სკოლა ,,საუნჯის’’ ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ახალი ლიცეუმის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ნოე ჟორდანიას სახელობის არასახელმწიფო, საერო, მრავალპროფილიანი, ზოგადსაგანმანათლებლო კომპიუტერული საშუალო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილება - შპს - ხელოვნების სკოლა-კოლეჯის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ.


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - ინტერბიზნესისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - დამოუკიდებელი სკოლა ,,მოძღვრისათვის’’ ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,კანდიდი’’ საშუალო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,ლამპარისათვის’’ ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,მჭევრის'' დამოუკიდებელი ბიზნეს სკოლისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - რუსთავის იურიდიულ-ეკონომიკური და უცხო ენების სწავლების სკოლა-კოლეჯ ,,რიესისათვის’’ ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,მწიგნობრისათვის’’ ავტორიზაციაზე აურის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა ,,ევრო-2000’’-ის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,თამარი გარეჯელისათვის’’ ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,სხივის’’ ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილება სპს - კერძო სკოლა ,,დავითიანი’’ - ნინო ჩოხელისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,გორდა’’ სკოლა-ლიცეუმ ,,სხივისათვის’’ ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს ნიკო ბაგრატიონის (ნიკო ბურის) კავშირის (ნიკო ბაგრატიონის სახ. თავად-აზნაურთა სკოლა-ლიცეუმი) ავტორიზაციის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - თავისუფალი პედაგოგიკის ცენტრის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 28 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - რეცას ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 28 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „მედიანა 2011-ის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 28 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ლაშარის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 28 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „ნილემის“ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 28 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ქ.თელავის მრავალპროფილიანი საერო სკოლა-ლიცეუმისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 28 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - მრავალპროფილიანი საერო არასახელმწიფო ლიცეუმ „ქიაჩისათვის“ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 28 სექტემბრის გადაწყვეტილება სპს - „თამარ ნათენაძის“  ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 28 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „არეასათვის“ ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 27 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - კავკასიის აკადემიური ცენტრისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 27 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტისათვის სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „ბესიკ ნიპარიშვილი“ - მრავალპროფილიანი სკოლა - გიმნაზიისათვის მოსწავლეთა ადგილების რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ნინო გერგიძე - კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა „ივერიის“ ავტორიზაციის  შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - გიმნაზია ,,21-ე საუკუნის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ევროპული სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ქართული გიმნაზიისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „სინათლე+“-ისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - მრავალდარგობრივი გიმნაზია „იბერიისათვის“ ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „მერცხლის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „კაი ყმის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებლის ავტორიზაციის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - აბაშის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +’’-სთვის  ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,ინტელექტისთვის’’ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ინდიგოსთვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - მე-3 სამედიცინო პროფესიული სასწავლო ცენტრისთვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,l.L Comp”- ისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ბარაკონისათვის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - მარნეულის სამედიცინო კოლეჯისთვის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ტურიზმისა და სპორტის უნივერსიტეტისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ზუგდიდის სამედიცინო პროფესიული სასწავლო ცენტრისათვის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ცხუმ-ეგრისისათვის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ქუთაისის სამედიცინო სასწავლებლისათვის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,სიოსათვის’’ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,ილია“ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,ალსოსთვის’’ ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება ,,გოცისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - მეექვსე საავტორო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 15 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ქართული სასწავლებელი - თბილისის ავტორიზაციის შესახებ;
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13-14 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროფესიული სწავლების ცენტრისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13-14 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - საპარიკმახერო ხელოვნების სასწავლო ცენტრისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13-14 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - თბილისის N1 მედიკო-ბიოლოგიური კოლეჯისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13-14 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,საზღვაო სასწავლო საწვრთნელ ცენტრ ეკვატორისათვის”  ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13-14 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ბათუმის ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის მრავალდარგოვანი ინსტიტუტისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13-14 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „ცოდნის“ ავტორიზაციის შესახებ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 209467673);

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13-14 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „ცოდნის“ ავტორიზაციის შესახებ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 238730931);

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13-14 სექტემბრის გადაწყვეტილებაშპს - ასი ათასი მოწამის სახელობის სკოლა ,,ფესვების” ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13-14 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ახალი ქართული გიმნაზიის ავტორიზაციის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13-14 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტისათვის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13-14 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ბათუმის მრავალდარგოვან კოლეჯ „მედიცინისათვის“ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების  შეწყვეტის შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13-14 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ბათუმის სამედიცინო ეკოლოგიური ინსტიტუტისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13-14 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ბათუმის სამედიცინო პედაგოგიური კოლეჯისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13-14 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - გორის გიორგი ხარაულის სახელობის მრავალდარგოვან კოლეჯ ”აღმზრდელისათვის”ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ;

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13-14 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ხაშურის ილია ჭავჭავაძის სახელობის კოლეჯისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ:
 
ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13-14 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ,,არგოსთვის’’ ავტორიოზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ;
 

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 7 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „თამარიონის“ ავტორიზაციის შესახებ


ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ლაზეთისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ზესტაფონის ზოგადსაგანმანათლებლო არასახელმწიფო საერო ჰუმანიტარული საშუალო სკოლა „ორნატის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „მზეკაბანის“ ავტორიზაციის შესახებ 

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „ალბიონისათვის“ ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „ინტელექტის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა „ლამპარის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - კაგელცეს ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „გრაალის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს -  საშუალო სკოლა „ლამპარის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „სასწავლო ცენტრ XXI“-ის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - თბილისის გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის ვერის უბნის ლიცეუმის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - არასახელმწიფო საერო ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლა - „მერმისის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „დათას“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - NK - ს ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - კერძო სამართლის სამეწარმეო იურიდიული პირი-კერძო სკოლა „ივერონის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - არასახელმწიფო საერო საშუალო სკოლა „ათინათის“ ავტორიზაციის შესახებ 

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - თბილისის

ზოგადსაგანმანათლებლო ლიცეუმისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა „გიმნაზიის ყვავილისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - დიპლომატიური აკადემია და სკოლისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ვანის არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიანი სკოლა-ლიცეუმისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „იმედი-2000-ისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - კერძო საშუალო სკოლა „ნათლის სვეტისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - საქართველოს ქართულ-ამერიკული საშუალო სკოლა „რებერ სქულისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის სახელობის ფრანგულ-ქართული კოლეჯისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლთან არსებული პანსიონი „ცვლისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმებისშესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა „სვეტი ნათლისასათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება სპს - „მერი ტატიშვილისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება სპს - ჯანიაშვილისა და ნატროშვილის ფირმა „სანთლისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - კერძო სკოლა „დავითისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს -  ახალი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ცენტრისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ორიენტირისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „სიხარული სათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - სამედიცინო ინსტიტუტი „პანაცეასათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „დასისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება  შპს - „დეასათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „ალთერა კომუნიკეიშნისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ტიხრული მინანქრის ტექნიკის შემსწავლელი კურსებისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - სილამაზის სტუდია - „შარდენისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „ფლამინგო 2007“-ისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - „დემოკრატიის ინსტიტუტისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „კამარა-კომპიუტერი“ /პს პარტნიორ პლას/ -ისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „იმიჯ-ცენტრისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „სერმა-მენეჯმენტის სკოლისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „დელტა სისტემსისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - შავნაბადას აკადემიის სახელობო ცენტრისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება სს - „თამ“ თბილავიამშენისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „მილერი და კომპანიისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „აიეფდიემ სტაილისათვის“ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „ენ ელ ჯი - ჯგუფისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - თელავის დამოუკიდებელი პროფესიული მომზადების ცენტრისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ოზურგეთის პროფესიული სასწავლებლისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ოზურგეთის სახელობო საგანმანათლებლო სასწავლებლისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „E.S.R.-2008-ისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „დიმი ჯგუფისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება საზოგადოებრივი განვითარების კავშირი „კაბადონისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - თბილისის ს/მ აგროსაინჟინრო სერვისის ინსტიტუტისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „ქებაისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქო „წმინდა მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას სახელობის სამტრედიის მართლმადიდებლური სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულების დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „ნუნუ ავაგუმაშვილის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა XXI საუკუნის (ს/კ 204418825) ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - სკოლა XXI საუკუნისათვის (ს/კ 212705438) ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „განათლება XXI“-ისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილება შპს - „ერეკლესათვის“ უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 26 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - აგრობიზნესისა და აგროეკოლოგიის საზოგადოებრივი კოლეჯისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 26 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული საერო სკოლა „ბინულის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 26 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - „ერუდიტის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 26 აგვისტოს გადაწყვეტილება სპს - ცოდნა - ნათელა მურადაშვილის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 26 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ოაზისის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 26 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - შიდა ქართლის საერო კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 26 აგვისტოს გადაწყვეტილება სპს - „თავაძე და კომპანია“ განათლების სამინისტრო სკოლა „ანაბასისის“ ავტორიზაციის შესახებ  

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 26 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - „ლაზარეს“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 26 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ქ. თბილისის საშუალო სკოლა „ლამპარის“ ავტორიზაციის შესახებ 

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 26 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - არასახელმწიფო საერო საშუალო სკოლა „ოცნების“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 25 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ „ინტერფარმ+“-ისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 25 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ „ჰიპოკრატეს“ ავტორიზაციის შესახებ 

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 25 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 25 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - თელავის ბიზნესისა და მართვის კოლეჯ „ჯორჯიასათვის“ ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ  

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 19 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - სკოლა - გიმნაზია „პირველის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 19 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - მრავალდარგოვანი სამეცნიერო-ტექნიკური კომერციული ფირმა „გიჩის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 19 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია „შავნაბადას“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 18 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - დავით გურამიშვილის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ „იბერიისათვის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 18 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ზედაეწერის აგრობიზნესისა და ტექნოლოგიის კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 18 აგვისტოს გადაწყვეტილება სპს - „მერი აფხაზავა“ საერო სკოლა-გიმნაზია „გორდასათვის“ ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 18 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ქ. თბილისის მრავალპროფილიან საგანმანათლებლო საერო სასწავლებელ „მარჯის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 18 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - გრიგოლ ხანძთელის ეროვნული სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 18 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - საქართველოს სასწავლო ცენტრ „ჯი-ელ-სი“-ს ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 18 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა „ნინოს“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 18 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - „არძანის“ ავტორიზაციის შესახებ 

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 18 აგვისტოს გადაწყვეტილება სპს - ზურაბ აღდგომელაშვილის ქართული მრავალპროფილიანი არასახელმწიფო საერო სკოლა-ლიცეუმისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 18 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - სკოლა-ლიცეუმ „მასტერკლასის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 18 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - „თაობა-XXI“-ის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 18 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - „მერცხლისათვის“ ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 13 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - საერო საშუალო სკოლა-კომპლექს „სადუნის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 12 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს- თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტისათვის პროფესიულისაგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისუფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 12 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ლიცეუმი-პროფესიული კოლეჯისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 12 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ „რვალის“ ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 12 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის ავტორიზაციაზე უარისთქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 12 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიისავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 12 აგვისტოს გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - ახალციხის საზოგადოებრივი კოლეჯისათვის ავტორიზაციაზეუარის თქმის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 12 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 12 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა-ლიცეუმ„მწიგნობართუხუცესის“  ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 12 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - აკადემიკოს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის საშუალო სკოლა „იმედის“ავტორიზაციის საკითხის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 12 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - „ბესიკ ნიპარიშვილი - მრავალპროფილიანი სკოლა-გიმნაზიის“ავტორიზაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 12 აგვისტოს გადაწყვეტილება შპს - „ქუთაისის სამედიცინო სკოლის ავტორიზაციის შესახებ“საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2011წლის 11 ივლისის N85 გადაწყვეტილებაში ტექნიკური შეცდომისგასწორების შესახებ