ოქმები

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №15 25.12.2014

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №7 23.12.2014

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №14 19-20.12.2014

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №13 12.12.2014

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №12 02.12.2014

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №11 25.11.2014

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №10 20.11.2014
 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №6 23.10.2014

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №7 17.10.2014

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №9 25.09.2014

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №5 19.09.2014

 

 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №6 30.08.2014

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №5 29.08.2014

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №8 05.09.2014

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №4 08.07.2014

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №4 17.06.2014

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №3 20.06.2014

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №7 24.06.2014

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №6 13.06.2014

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №5 19.05.2014

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №4 14.05.2014

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №3 04.04.2014

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №2 28.02.2014

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №2 04.03.2014

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №1 21.02.2014

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №3 24.02.2014

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №2 24.01.2014

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №1 03.01.2014

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს სხდომის ოქმი №5 12-13.12.2013

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №2 24.01.2014

 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №1 21.01.2014

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №4 31.10.2013

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს სხდომის ოქმი №4 10.10.2013 


ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს სხდომის ოქმი №3 19.09.2013

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულბების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №3 16.09.2013

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №3 13.09.2013
 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №2 30.08.2013

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს სხდომის ოქმი №2 29.08 2013 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულბების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №2 01.08 2013

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულბების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №1 31.07 - 01.08 2013

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №1 26.07.2013

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს სხდომის ოქმი №1 17-18.07.2013

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №4  26.03.2013

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №3  11-12.03.2013

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №2  26.02-01.03.2013
 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №1  15.02.2013

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №27  29.11.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №26  16.11.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №25  09.11.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №24  23-24.10.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №23  4.10.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №22  18.09.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №21  04.09.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №20  21.08.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №19  14.08.2012
 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №18  07.08.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №17  31.07.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №16  12.07.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №15  28.06.2012


საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №14  07.06.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №13  10.05.2012

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №12  26.04.2012
 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი N11  29.03.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №10 - 22.03.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №9 - 13.03.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №8 - 02.03.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №7 - 01.03.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №6 - 23.02.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №5 - 14.02.2012
 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №4 - 02.02.2012


საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №3 - 26.01.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №2 - 18.01.2012

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #1 - 16.12.2010

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #2 - 24.12.2010

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #3 - 29.12.2010

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #1 - 21.01.2011

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #2 - 25.01.2011

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #3 - 10.02.2011

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #4 - 09.03.2011

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #5 - 11.04.2011

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #6 - 05-06.05.2011


საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #7 - 10.05.2011


საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #8 - 06.06.2011

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #9 - 21.06.2011

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #10 - 28.06.2011

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #11 - 11.07.2011 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #12 - 21.07.2011 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #13 - 28.07.2011
 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #14 - 04.08.2011

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #15 - 12-13.08.2011


საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #16 - 18-19.08.2011

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #17 - 25-26.08.2011


საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #18 - 01.09.2011

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #19 - 06-07.09.2011

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #20 - 08.09.2011

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი№21 - 13-14.09.2011

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №22 - 15.09.2011


საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #24 - 27-28.09.2011

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი№23 - 20.09.2011

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №25 - 06,07,10.10.2011

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №26 - 13.10.2011

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №27 - 03.11.2011

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №28 - 10.11.2011

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #29 - 01.12.2011

 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი #30 - 13.12.2011

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №31 - 22.12.2011

   

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი №1 - 05-06.01.2012