მონიტორინგის სამსახურის ცხელი ხაზი

 

 

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მონიტორინგის სამსახური

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის თანამშრომელთა მხრიდან თქვენი უფლებების დარღვევის ან საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ავტორიზაცია/აკრედიტაციის სტანდარტებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში,

 

მოგვმართეთ მონიტორინგის სამსახურს ცხელ ხაზზე: 2 200 220   3536