განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი - მობილობა - შედეგები

შედეგები


მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

 

გაზაფხულის სემესტრის მობილობა გამოცხადდება 2015 წლის თებერვალში.