სტუდენტების რეგისტრაცია

სტუდენტების რეგისტრაციის ვადები


სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაცია იწყება 2015 წლის 23 იანვრს და მთავრდება 5 თებერვალს 18:30 სთ-ზე.