სიახლეები

8 აპრილი, 2013

სამმხრივი შეხვედრა პროფესიული სწავლების დასახვეწად

 
 
HR პროფესიონალთა გილდიის ორგანიზებით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და HR&IPR ასოციაციის მონაწილეობით „დიდუბე პლაზაში“ გაიმართა სამმხრივი შეხვედრა, რომელშიც დამსაქმებლები და პროფესიული სასწავლებლების წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. 
 
შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა შრომის ბაზარზე მოთხოვნისა და მიწოდების პრობლემების განხილვა და შრომის ბაზარზე არსებული სიტუაციის ანალიზი.
 
შეხვედრაზე დამსაქმებლებმა ისაუბრეს თავიანთ მოთხოვნებზე და აღნიშნეს, რომ შრომით ბაზარს მაღალკვალიფიციური კადრები ესაჭიროება. მათი მომზადება კი შესაბამისი პროფესიული სტანდარტების მიხედვით პროფესიულმა სასწავლებლებმა უნდა უზუნველყონ. 
 
შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა გამოავლინეს დეფიციტური სპეციალობებიც. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს შრომითი რესურსების მოთხოვნებზეც.
 
აღნიშნულ საკითხებზე მსჯელობა მომდევნო შეხვედრაზე, უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლებთან ერთად 10 აპრილს გაგრძელდება.
 

← სიაში დაბრუნება