განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი - სიახლეები - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

სიახლეები

8 იანვარი, 2015

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

 
გაცნობებთ, რომ ცვლილება შევიდა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებაში.
 
ცვლილების მიხედვით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის მიზნით ცენტრში სააკრედიტაციო განაცხადის წარდგენა ხორციელდება წელიწადში ორჯერ, ყოველი წლის პირველი თებერვლიდან პირველ მარტამდე და 15 ივლისიდან 15 აგვისტომდე.
 
ბრძანება №171/ნ

← სიაში დაბრუნება