სიახლეები

28 იანვარი, 2015

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

 
2015  წლის 5 თებერვალი, 17:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
დღის წესრიგი: 
  
1. შპს ჰეიდარ ალიევის სახელობის საქართველო-აზერბაიჯანის სასწავლო უნივერსიტეტში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
2. შპს სასწავლო ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
3. შპს ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი ბათუმის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.
 
 
შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით
 

← სიაში დაბრუნება