სიახლეები

23 სექტემბერი, 2013
კონკურსი

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს

13 სექტემბერი, 2013
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2013 წლის 20 სექტემბერი 15:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

12 სექტემბერი, 2013
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2013 წლის  19  სექტემბერი, 18:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

9 სექტემბერი, 2013
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2013 წლის 16 სექტემბერი, 18:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

6 სექტემბერი, 2013
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2013 წლის 13 სექტემბერი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

3 სექტემბერი, 2013
მობილობის პროცესი დასრულდა

2013-2014 სასწავლო წლის საშემოდგომო მობილობის პროცესი დასრულდა. ერთი უმაღლესიდან მეორეში გადასვლის მსურველი სტუდენტები განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე (www.students.eqe.ge) 12 აგვისტოდან 30 აგვისტოს ჩათვლით რეგისტრირდებოდნენ.

30 აგვისტო, 2013
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 30 აგვისტოს სხდომა ნაცვლად 18:00 საათისა გაიმართება 19:00 საათზე.

24 აგვისტო, 2013
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების საყურადღებოდ!

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2013 წლის 24 აგვისტოს №266 ბრძანება პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ

22 აგვისტო, 2013
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2013 წლის  29  აგვისტო, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

22 აგვისტო, 2013
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2013 წლის 30 აგვისტო, 18:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

20 აგვისტო, 2013
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2013 წლის 30 აგვისტო, 10:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

20 აგვისტო, 2013
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2013 წლის 29 აგვისტო, 13:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

16 აგვისტო, 2013
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების საყურადღებოდ!

დამტკიცდა მეოთხე-მეხუთე საფეხურის პროფესიული სტანდარტები.

12 აგვისტო, 2013
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების საყურადღებოდ!

„პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე, პროფესიული სტანდარტების ავტორების, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებებისა და სხვა დაინტერესებული პირების მოსაზრებების შეჯერებით იმ პროფესიულ სტანდარტებში, სადაც მეოთხე-მეხუთე, ან მხოლოდ მეოთხე, ან მეხუთე საფეხურებია, შევიდა დამატებითი მოთხოვნები.

12 აგვისტო, 2013
2013-2014 წლის საშემოდგომო სემესტრის სტუდენტთა მობილობის პროცესი დაიწყო!

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა 2013-2014 წლის საშემოდგომო სემესტრის სტუდენტთა მობილობის პროცესის დაიწყებასთან დაკავშირებით ბრიფინგი გამართა.