სიახლეები

15 მარტი, 2013
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დებულების მე-8 მუხლის „ნ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ცენტრის ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სამსახური საგანმანათლებლო დაწესებულებას, ავტორიზაციის ვადის გასვლამდე 6 თვით ადრე, ინფორმაციას აწვდის ავტორიზაციის ვადის გასვლის შესახებ.

14 მარტი, 2013
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის განმარტება

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი განმარტავს, რომ ავტორიზაციის საბჭოს შეთანხმება საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების გაზაფხულის (მიმდინარე) სემესტრის დასრულებისთანავე ამოქმედების თაობაზე, დაეყრდნო საბჭოს მიერ გასულ წლებში მიღებულ არაერთ ანალოგიურ გადაწყვეტილებას. 

12 მარტი, 2013
ცენტრის განცხადება საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

2012 წლის 18 დეკემბერს, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში  შემოვიდა საინიციატივო ჯგუფის წერილი, რომელშიც მითითებული იყო ინფორმაცია საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტების დარღვევის შესახებ.

6 მარტი, 2013
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

იხილეთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება „2013 წლის აბიტურიენტთა მიღების მიზნით საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში სპეციალური ანკეტა-კითხვარის წარდგენისა და სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დამოწმებული ანკეტა-კითხვარის სსიპ - გამოცდების ეროვნულ ცენტრში წარდგენის ვადის განსაზღვრის შესახებ“

4 მარტი, 2013
შეხვედრა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინიციატივით დაიწყო  პროგრამული აკრედიტაციის პროცესის ანალიზი მისი შემდგომი დახვეწის მიზნით. ამასთან დაკავშირებით 27-28 თებერვალს, ცენტრში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (უსდ) წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. 

1 მარტი, 2013
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2013 წლის 13 მარტი, 19:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)
1 მარტი, 2013
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2013 წლის 11 მარტი, 19:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)
 
27 თებერვალი, 2013
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 26 თებერვლის სხდომა გაგრძელდება 2013 წლის 28 თებერვალს

გაცნობებთ, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 26 თებერვლის სხდომაზე გამოცხადდა შესვენება. სხდომა განახლდება 2013 წლის 28 თებერვალს 19:00 საათზე.

21 თებერვალი, 2013
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული), აკრედიტაციის პროცესის შეფასების მიზნით, გაიმართება შეხვედრა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან.

20 თებერვალი, 2013
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2013 წლის 27 თებერვალი, 19 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)
19 თებერვალი, 2013
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2013 წლის 26 თებერვალი, 19:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)
 
16 თებერვალი, 2013
ეროვნული კონკურსი პროფესიული უნარების წარმოსაჩენად

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით და  გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით „დიდუბე პლაზას“ საკონფერენციო დარბაზში ოფიციალურად გაიხსნა პროექტ WorldSkills Georgia-ს ეროვნული კონკურსი.