სიახლეები

22 ნოემბერი, 2012
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის 29 ნოემბერი, 19:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)
20 ნოემბერი, 2012
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის 27 ნოემბერი, 18:30 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)
16 ნოემბერი, 2012
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის 16 ნოემბერი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)

13 ნოემბერი, 2012
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის 20 ნოემბერი, 18:30 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)

6 ნოემბერი, 2012
ყურადღება!

2012 წლის 9 ნოემბერი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)

1 ნოემბერი, 2012
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის 8 ნოემბერი, 18:30 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)

30 ოქტომბერი, 2012
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის 6 ნოემბერი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)

11 ოქტომბერი, 2012
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის 18 ოქტომბერი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)

9 ოქტომბერი, 2012
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის 16 ოქტომბერი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)

27 სექტემბერი, 2012
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის 4 ოქტომბერი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)

20 სექტემბერი, 2012
დაიწყო დამატებითი მობილობის პროცესი

დაიწყო 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დამატებითი მობილობის პროცესი.

19 სექტემბერი, 2012
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის 28 სექტემბერი, 19:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)
19 სექტემბერი, 2012
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის 26 სექტემბერი, 19:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)
17 სექტემბერი, 2012
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის 24 სექტემბერი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)