სიახლეები

5 მარტი, 2012
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის  12 მარტი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)

26 თებერვალი, 2012
ტრენინგი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებისათვის

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა 25-26 თებერვალს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებისათვის ტრენინგი ჩაატარა თემაზე -  ხარისხის უზრუნველყოფა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

24 თებერვალი, 2012
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის 2 მარტი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 4 სართული)

23 თებერვალი, 2012
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის 1 მარტი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 4 სართული)

21 თებერვალი, 2012
მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები

მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ დაწესებულებების სამართლებრივი აქტების პროექტების სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარმოდგენის ვადა განისაზღვრა 2012 წლის 16 თებერვლიდან 23 თებერვლის ჩათვლით.

20 თებერვალი, 2012
სტუდენტთა დასაქმების პროგრამაში სახელმწიფო უწყებები ერთვებიან

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტში ,,სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა საზაფხულო არდადეგებზე (Summer Job)” სახელმწიფო უწყებები ერთვებიან.

16 თებერვალი, 2012
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის 23 თებერვალი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 4 სართული)

15 თებერვალი, 2012
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს აკრედიტაციის ექსპერტთა შესარჩევ კონკურსს

აკრედიტაციის ექსპერტობის კანდიდატებმა საკონკურსო განაცხადები ცენტრში უნდა წარმოადგინონ 2012 წლის 16 თებერვლიდან 24 თებერვლის  ჩათვლით.

15 თებერვალი, 2012
შეხვედრები დასამატებელ პროფესიულ კვალიფიკაციებთან დაკავშირებით

2012 წლის 16 თებერვალს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (. თბილისი, ალექსიძის . №1, მე-4 სართული) გაიმართება შეხვედრები  პროფესიული კვალიფიკაციების ნუსხაში დასამატებელი კვალიფიკაციების განხილვასთან დაკავშირებით.

15 თებერვალი, 2012
სტუდენტთა დასაქმების პროექტში კერძო სექტორი აქტიურდება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტში ,,სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა საზაფხულო არდადეგებზე (Summer Job)” ბიზნეს ორგანიზაციები და ბიზნესმენები ჩაერთნენ.

7 თებერვალი, 2012
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის 14 თებერვალი, 18:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 4 სართული)

7 თებერვალი, 2012
შეხვედრა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების წარმომადგენლებთან

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების წარმომადგენლებთან აქტიური თანამშრომლობით, პროფესიული სტუდენტის შეფასებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების შემუშავებას გეგმავს.