სიახლეები

2 დეკემბერი, 2011
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა
 
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა გაიმართება 2011 წლის 9 დეკემბერს, 18:00 საათზე

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 4 სართული) 

 
1 დეკემბერი, 2011
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა გაიმართება 2011 წლის 8 დეკემბერს, 19:00 საათზე

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 4 სართული)
 
29 ნოემბერი, 2011
გაიმართა სემინარი - ,,ანგარიშების მომზადება’’

28 ნოემბერი, 2011 წელი

18 ნოემბერი, 2011
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა გაიმართება 2011 წლის 25 ნოემბერს, 19:00 საათზე, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შენობაში (მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 4 სართული)

11 ნოემბერი, 2011
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა გაიმართება 2011 წლის 18 ნოემბერს, 19:00 საათზე, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შენობაში (მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 4 სართული)

 

4 ნოემბერი, 2011
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა გაიმართება 2011 წლის 11 ნოემბერს, 19:00 საათზე, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის შენობაში (მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული).

3 ნოემბერი, 2011
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა გაიმართება 2011 წლის 10 ნოემბერს, 19:00 საათზე, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შენობაში. (მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)

28 ოქტომბერი, 2011
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა გაიმართება 2011 წლის 4 ნოემბერი, 19:00 საათზე.

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შენობაში. (მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)

25 ოქტომბერი, 2011
დამტკიცდა მასწავლებლის განათლების საგანმანათლებლო პროგრამის დარგობრივი მახასიათებელი

მასწავლებლის განათლების საგანმანათლებლო პროგრამის დარგობრივი მახასიათებელი განსაზღვრავს იმ მინიმალურ კომპეტენციებს, რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამამ უნდა განუვითაროს მომავალ მასწავლებელს.