სიახლეები

8 სექტემბერი, 2014
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა
2014 წლის 10 სექტემბერი 16:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
4 სექტემბერი, 2014
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2014 წლის 5 სექტემბერი 15:00 საათი

 
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
4 სექტემბერი, 2014
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2014  წლის 5 სექტემბერი, 16:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
27 აგვისტო, 2014
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

 2014  წლის 30 აგვისტო, 12:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
27 აგვისტო, 2014
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2014  წლის 29 აგვისტო, 12:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
25 აგვისტო, 2014
შემოდგომის სემესტრის მობილობის პროცესი დასრულდა

2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის პროცესი დასრულდა.  ერთი უმაღლესიდან მეორეში გადასვლის მსურველი სტუდენტები განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე (www.students.eqe.ge) 1 აგვისტოდან 21 აგვისტოს 18:30 საათამდე რეგისტრირდებოდნენ. 

20 აგვისტო, 2014
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

 დამტკიცდა ფერმერისა და მევენახე-მეღვინის პროფესიული სტანდარტები.