სიახლეები

26 ივნისი, 2014
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების საყურადღებოდ!

 განსახილველად წარმოგიდგენთ ფერმერისა და მევენახე-მეღვინის პროფესიული სტანდარტების პროექტებს. 

24 ივნისი, 2014
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2014 წლის 1 ივლისი, 15:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
19 ივნისი, 2014
შეხვედრა ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში ცვლილების განხორციელებასთან დაკავშირებით
2014 წლის 25 ივნისს, 12 საათზე, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (მის: ქ.თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1) გაიმართება შეხვედრა, რომელზეც განსახილველად წარმოდგენილი იქნება პროფესიული კოლეჯის, შპს მომავლის პროფესიული სკოლის, ინიციატივა ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში პროფესიული სპეციალიზაციის, „ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფის“, დამატების შესახებ.
19 ივნისი, 2014
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2014 წლის 27 ივნისი, 17:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
17 ივნისი, 2014
შეხვედრა ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში ცვლილების განხორციელებასთან დაკავშირებით

 2014 წლის 24 ივნისს, 12 საათზეგანათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (მის.თბილისიალექსიძის . №1) გაიმართება შეხვედრარომელზეც განსახილველად წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ბავშვთა ფედერაციის ინიციატივა ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში პროფესიული კვალიფიკაციების - ფერმერისა და მეღვინე-მევენახის - დამატების შესახებ.

17 ივნისი, 2014
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

 2014 წლის 25 ივნისი  15:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
16 ივნისი, 2014
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2014 წლის 24 ივნისი 17:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
12 ივნისი, 2014
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა
2014  წლის 20 ივნისი, 17:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
12 ივნისი, 2014
შეხვედრა ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში ცვლილების განხორციელებასთან დაკავშირებით

 2014 წლის 19 ივნისს, 12 საათზე, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (მის: ქ.თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1) გაიმართება შეხვედრა, რომელზეც განსახილველად წარმოდგენილი იქნება სსიპ- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინიციატივა ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში  დარგი/სპეციალობის, „სამშენებლო მექანიკა და სეისმომედეგი მშენებლობის“ დამატების შესახებ.

10 ივნისი, 2014
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ ცვლილება შედის პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსის სტანდარტში (040951), რომელსაც შეიძლება დაემატოს მეხუთე საფეხური. 

9 ივნისი, 2014
საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

შეგახსენებთ, რომ ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია, ცენტრს ყოველწლიურად, 30 ივნისის ჩათვლით, წარუდგინოს თვითშეფასების წლიური ანგარიში/ანგარიშები ელექტრონული ფორმით.

 
9 ივნისი, 2014
შეხვედრა ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში ცვლილების განხორციელებასთან დაკავშირებით

 2014 წლის 13 ივნისს, 12 საათზე, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (მის: ქ.თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1) გაიმართება შეხვედრა, რომელზეც განსახილველად წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ბავშვთა ფედერაციის ინიციატივა ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში პროფესიული კვალიფიკაციების - ფერმერისა და მეღვინე-მევენახის - დამატების შესახებ.

9 ივნისი, 2014
ტრენინგი კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის

 სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს სთავაზობს ერთდღიან ტრენინგს უცხოეთში მიღებული ზოგადი განათლების აღიარების შესახებ. 

 
6 ივნისი, 2014
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2014 წლის 13 ივნისი 16:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
4 ივნისი, 2014
შეხვედრა ავტორიზაციის მსურველი საჯარო და კერძო კოლეჯების წარმომადგენლებთან

 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 3 და 4 ივნისს ავტორიზაციის მსურველი საჯარო და კერძო კოლეჯების წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრები გაიმართა.