სიახლეები

3 ივნისი, 2014
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2014 წლის 10 ივნისი  15:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
3 ივნისი, 2014
სემინარი მათემატიკის კურიკულუმების მოდერნიზაციისთვის სამხრეთ კავკასიის უნივერსიტეტებში

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში ტემპუსის პროექტ MathGeAr*-ის ფარგლებში 2-3 ივნისს პროექტში ჩართული ორგანიზაციებისა და მოწვეული სტუმრებისათვის გაიმართა სემინარი. MathGeAr-ის შექმნის მიზანი სამხრეთ კავკასიის უნივერსიტეტებში საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მათემატიკის კურიკულუმების მოდერნიზაციაა.

3 ივნისი, 2014
საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

შეგახსენებთ, რომ ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია, ცენტრს ყოველწლიურად, 30 ივნისის ჩათვლით, წარუდგინოს თვითშეფასების წლიური ანგარიში/ანგარიშები ელექტრონული ფორმით.

 
30 მაისი, 2014
ავტორიზაციის მსურველი საჯარო და კერძო კოლეჯების საყურადღებოდ!

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი  აგრძელებს   პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების გაუმჯობესებაზე ზრუნვას და ამ მიზნით 2014 წლის 3 და 4 ივნისს, 11 საათზე,  დაინტერესებული პირებისათვის აწყობს სამუშაო შეხვედრებს შოთა რუსთაველის ეროვნული  სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში (მის: ქ.თბილისი, მ.ალექსიძის ქ. №1, მესამე სართული). შეხვედრებზე განსახილველად წარმოდგენილი იქნება სანიმუშო პროგრამები და ასევე განხილული იქნება დაწესებულებების მიერ შემოთავაზებული სხვადასხვა სახის პრობლემური საკითხები. 

27 მაისი, 2014
შეხვედრა ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში ცვლილების განხორციელებასთან დაკავშირებით

2014 წლის 4 ივნისს, 12 საათზე, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (მის: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1) გაიმართება შეხვედრა, რომელზეც განსახილველად წარმოდგენილი იქნება პროფესიული კოლეჯის, შპს მომავლის პროფესიული სკოლის, ინიციატივა ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში პროფესიული სპეციალიზაციის, „ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფის“, დამატების შესახებ.

22 მაისი, 2014
ტრენინგი კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს სთავაზობს ერთდღიან ტრენინგს უცხოეთში მიღებული ზოგადი განათლების აღიარების შესახებ. 

 
20 მაისი, 2014
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

 2014 წლის 27 მაისი  14:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
15 მაისი, 2014
საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

 შეგახსენებთ, რომ ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია, ცენტრს ყოველწლიურად, 1 მაისიდან 30 ივნისის ჩათვლით, წარუდგინოს თვითშეფასების წლიური ანგარიში/ანგარიშები ელექტრონული ფორმით.

14 მაისი, 2014
შეხვედრა ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში ცვლილების განხორციელებასთან დაკავშირებით

2014 წლის 22 მაისს, 12 საათზე, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (მის.: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1) გაიმართება შეხვედრა, რომელზეც განსახილველად წარმოდგენილი იქნება სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინიციატივა ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში არსებული დარგის, „ტურიზმის“,  ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებიდან მიმართულებათშორის დარგებში ან სპეციალობებში გადატანის შესახებ.

8 მაისი, 2014
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

 2014 წლის 19 მაისი, 18:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
6 მაისი, 2014
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

 2014 წლის 13 მაისი  15:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
5 მაისი, 2014
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

 2014 წლის 14 მაისი, 18:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
5 მაისი, 2014
საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

შეგახსენებთ, რომ ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია, ცენტრს ყოველწლიურად, 1 მაისიდან 30 ივნისის ჩათვლით, წარუდგინოს თვითშეფასების წლიური ანგარიში/ანგარიშები ელექტრონული ფორმით.

29 აპრილი, 2014
შეხვედრა „სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების პროგრამის“ გასაცნობად

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და პროგრამა Muskie Max-ის ორგანიზებით ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტის პროფესორ როის ჯეფერსონ ჯორჯსა და  საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა გაიმართა.

25 აპრილი, 2014
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2014 წლის 2 მაისი  15:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)