სიახლეები

17 აპრილი, 2014
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

 2014 წლის 24 აპრილი,  14:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
3 აპრილი, 2014
განათლების ფორუმი: ხარისხის უზრუნველყოფა და ინტერნაციონალიზაცია

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამავე უნივერსიტეტის, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და გერმანიის აკრედიტაციის ორგანიზაციის (ASIIN) ორგანიზებით 2-3 აპრილს განათლების ფორუმი გაიმართა.

1 აპრილი, 2014
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2014 წლის 8 აპრილი,  16:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

1 აპრილი, 2014
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

 1 აპრილიდან ძალაში შევიდა  ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის დებულებებში განხორციელებული ცვლილებები.

31 მარტი, 2014
ტრენინგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელთათვის

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინიციატივით, 24-28 მარტს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დახვეწისა და მათი შემდგომი განვითარების მიზნით საჯარო პროფესიული და საზოგადოებრივი კოლეჯებისათვის ჩატარდა  ტრენინგები, რომლებსაც უძღვებოდნენ ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახურისა და ავტორიზაციის სამმართველოს თანამშრომლები. 

28 მარტი, 2014
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

 2014 წლის 4 აპრილი, 17:00  საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
26 მარტი, 2014
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინიციატივით, ცვლილებები შედის ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის დებულებებში.

25 მარტი, 2014
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2014 წლის 1 აპრილი,  16:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
21 მარტი, 2014
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წლიური ანგარიშის პრეზენტაცია

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრში (CTC) 2013 წლის ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა. 

18 მარტი, 2014
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2014 წლის 25 მარტი, 15:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
14 მარტი, 2014
სამუშაო შეხვედრა საქართველოში არაფორმალური განათლების აღიარების სისტემის დასანერგად

 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 13-14 მარტს ევროპის საგანმანათლებლო ფონდის (ETF) პროექტ „საქართველოში არაფორმალური განათლების აღიარების პოლიტიკისა და მეთოდოლოგიური პაკეტის მომზადებაში მხარდაჭერის“ფარგლებში ორდღიანი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. 

10 მარტი, 2014
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2014 წლის 17 მარტი, 15:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
10 მარტი, 2014
საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

დამტკიცდა ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში მიმართულების, დარგის/სპეციალობის, ქვედარგის/სპეციალიზაციის ან პროფესიული სპეციალიზაციის დამატების, შეცვლის ან ამოღების მოთხოვნით სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისათვის მიმართვის ვადები, განცხადების ფორმა და მისი განხილვის წესი

 

6 მარტი, 2014
იმ დაწესებულების სტუდენტთა საყურადღებოდ, რომელსაც 2014 წელს გაუვიდა ავტორიზაციის ვადა!!!

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს მობილობას იმ დაწესებულების სტუდენტებისთვის, რომელსაც 2014 წელს გაუვიდა ავტორიზაციის ვადა.