უმაღლესი საგანამანთლებლო დაწესებულებები

   
უნივერსიტეტი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს  სამივე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებს და სამეცნიერო კვლევებს.

 

სასწავლო უნივერსიტეტი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას/პროგრამებს (გარდა დოქტორანტურისა).

 

კოლეჯი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს აკადემიური უმაღლესი განათლების მხოლოდ პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამას.
    

უნივერსიტეტები:

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
5  სსიპ - შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის  სახელმწიფო კონსერვატორია
ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული  უნივერსიტეტი
სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
10 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
11 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
12 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
13 შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
14 შპს - დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი
15 შპს - საქართველოს  უნივერსიტეტი
16 შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი
17 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
18 შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი
19 შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
20 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსტიტეტი
21 შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
22 შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
23 შპს - ქუთაისის უნივერისტეტი
24 ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
25 შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
26 ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ-უნივერსიტეტი
27 ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია
28 სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტისასწავლო უნივერსიტეტები:

29 სსიპ - გორის სასწავლო უნივერსიტეტი
30 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
31 სსიპ - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
32 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
33 უცხოური საწარმოს ფილიალი - ამერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის თბილისის ფილიალი-სასწავლო უნივერსიტეტი
34 შპს - პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია
35 შპს - სასწავლო უნივერსიტეტი  ”გეომედი”
36 შპს - სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი
37 შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
38 შპს ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
39 შპს - თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტი ”ჰიპოკრატე” 
40 შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ”გორგასალი”
41 შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი
42 შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი
43 შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
44 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი  
45 შპს - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი
46 შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
47 შპს სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 
48 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
49 შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი
50 შპს სასწავლო უნივერსიტეტი ევროპული აკადემია
51 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
52 შპს აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი
53 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი
54 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია
55 შპს საქართველოს ბანკის სასწავლო უნივერსიტეტი
56 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
57 შპს წმინდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
58 სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
59 შპს ჰეიდარ ალიევის სახელობის საქართველო-აზერბაიჯანის სასწავლო უნივერსიტეტი


 

 
კოლეჯები:

60 ა(ა)იპ - წმიდა მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის ცაგერის სასულიერო სემინარია
61 საქართველოს საპატრიარქო გრემის სასულიერო სემინარია
62 სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
63 ა(ა)იპ - საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურული-საგანმანათლებლო კავშირი ”საზოგადოება ცოდნა”
64 შპს - ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი
65 შპს - უმაღლესი სასწავლებელი „ჯორჯია“
66 შპს ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი
67 შპს - თბილისის ბიზნესის და მენეჯმენტის აკადემია
68 შპს - უმაღლესი სასწავლებელი განათლების აკადემია
69 შპს - ახალი უმაღლესი სასწავლებელი
70 შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA
71 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ბათუმის სასულიერო სემინარია
72. შპს ინტერბიზნესის აკადემია