განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი - რეესტრი - პროფესორ-მასწავლებლები

განყოფილება მზადების პროცესშია