დადასტურება

ბრძანება N1080108 სსიპ კოლეჯი „სპექტრის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „ხის დამუშავების სპეციალისტი (დურგალი)“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1067131 - შპს ცხუმ-ეგრისის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელექტრონული ბუღალტერია'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1067133 - შპს ცხუმ-ეგრისის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1067130 - შპს ცხუმ-ეგრისის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,შიდა ელექტროგაყვანილობის მონტაჟი'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1043543  -  შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელექტრონული ბუღალტერია’’ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1043540 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიისთვის „სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N1043538 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „მმართველობითი და საინფორმაციო დოკუმენტების მომზადება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1026263 - შპს წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯისთვის მომზადების პროგრამის ,,კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1026264 - შპს წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯისთვის მომზადების პროგრამის ,,სალაროს ოპერაციების განხორციელება'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N997770 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „სალაროს ოპერაციების განხორციელება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N997867 - შპს ცხუმ-ეგრისის ,,მმართველობითი და საინფორმაციო დოკუმენტების მომზადების" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N997865 - შპს ცხუმ-ეგრისის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სალაროს ოპერაციების განხორციელება'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N919322 - შპს ცხუმ-ეგრისისთვის „კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული მხარდაჭერის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N902827 - ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,სამრეწველო სარკინიგზო ტრანსპორტის ლოკომოტივის მემანქანის'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N919315 - სსიპ კოლეჯი ,,აისისთვის'' პროფესიული მომზადების პროგრამის „ქართული და უცხოური კერძების მომზადება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N919327 - სსიპ კოლეჯი ,,აისისთვის'' „ფუტკრის მოვლა-პატრონობის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N919324  შპს ცხუმ-ეგრისისთვის „მონაცემთა მართვა და ანალიზი (MS Excel ADVANCE)“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N919320 -  შპს ცხუმ-ეგრისისთვის „შიდა ელექტროგაყვანილობის მონტაჟის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N919316 - სსიპ კოლეჯი ,,აისისთვის'' პროფესიული მომზადების პროგრამის „მსუბუქი ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემისა და საჭით მართვის მექანიზმის სერვისი“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N854145 სსიპ კოლეჯი ,,სპექტრისთვის'' ,,დურგალ-რესტავრატორის'' პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N854144 სსიპ კოლეჯი „სპექტრისთვის“ „გარე წყალმომარაგება - წყალარინების მილსადენების სისტემების მემონტაჟის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N854146  სსიპ კოლეჯი ,,სპექტრისთვის'' ,,ელექტრო მემონტაჟის'' პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N854142  სსიპ კოლეჯი ,,სპექტრისთვის'' „სანტექნიკისა და გათბობა-წყალგამაცხელებელი სისტემების მემონტაჟის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N846786 შპს ინტერბიზნესის აკადემიისთვის ,,მონაცემთა მართვა და ანალიზი (Ms Excel ADVANCE)“-ის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N846781 შპს ილია - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის ,,კომპიუტერების ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N811265 სსიპ კოლეჯი „მოდუსისთვის“ „ბუღალტრული აღრიცხვის და მეწარმეობის ზოგადი კურსი, თვითდასაქმებულ და მცირე მეწარმეთათვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N811262 სსიპ კოლეჯი „მოდუსისთვის“ „საბუღალტრო პროგრამა ORIS“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N796809 - შპს - მარნეულის კოლეჯისთვის ,,ექთნის თანაშემწის (შინმოვლა)“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N697822 - ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯისთვის ,,სამრეწველო სარკინიგზო ტრანსპორტის ლოკომოტივის მემანქანის'' პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N695388 - შპს საქართველოს ბიზნეს აკადემია - SBA - სთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N688636 ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „სატრანსპორტო ლოგისტიკის სპეციალისტი“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N685209 სსიპ კოლეჯი ,,მოდუსისთვის'' პროფესიული მომზადების პროგრამის „დეკორატიულ მცენარეთა სხვლა-ფორმირების“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N666034 - ა(ა)იპ სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,საფეხმავლო გამყოლის" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N462102-შპს ილია - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „მცირე ბიზნესის ბუღალტრული აღრიცხვა“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N462100 - შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA - სთვის „სასწავლო - სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N462107 - შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA - სთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა“დადასტურების შესახებ

ბრძანება N462105 - შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA - სთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „სალაროს ოპერაციების განხორციელება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N458746 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „ტრანსპორტის უსაფრთხოება და რისკის კონტროლი“ დადასტურების შესახებ 

ბრძანება N458747 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „ნარჩენების მართვა" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N455844 შპს ორიენტირისთვის ,,ბანკის მოლარე-ოპერატორის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N450020 შპს ორიენტირისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N439941 ა(ა)იპ სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლისთვის ,,საფეხმავლო გამყოლის" პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N436189 შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის „საგადასახადო დეკლარირების" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N436187 შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის „ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება ეკონომიკური საქმიანობის სახეობის მიხედვით" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N436186 შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამები“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N436184 შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA - სთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „საბაჟო დეკლარირება“ დადასტურების შესახებ  

ბრძანება N436183 შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA - სთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „მმართველობითი და საინფორმაციო დოკუმენტების მომზადება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N430481 შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,საოფისე საქმის ორგანიზება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N430496 შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის ,,კომპიუტერის შეკეთების და პროგრამირების" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N418623 შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის ,,შინმოვლა“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N415377 - სსიპ - კოლეჯ „აისისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,მომინანქრების სხვადასხვა ტექნიკით ნაკეთობათა დამზადება" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N415378 - სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,ინფორმაციის ტექნოლოგიის საფუძვლები" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N415369 - შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის ,,ადრეული და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო პროცესში გამოყენებული აქტივობების“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N415372 - სსიპ - კოლეჯ „აისისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელექტრონული მონტაჟი და უსაფრთხოება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N410684 - სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N415368 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის „ელექტრო და სახანძრო უსაფრთხოების“ პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N415371 -  სსიპ კოლეჯი „აისისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „ვაზის ნერგის წარმოება და ვენახის შევსება ახალი ნარგავებით“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N415373 - სსიპ კოლეჯი „აისისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „ღვინის მოვლა, ტექნოლოგიური დამუშავება და ჩამოსხმა“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N415374 - სსიპ კოლეჯი „აისისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „ყურძნის გადამუშავება და ვინიფიკაცია“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N408398 სსიპ - კოლეჯ „აისისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავებული პროდუქტების წარმოება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N408399 სსიპ - კოლეჯ „აისისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ტყის აღდგენა-გაშენება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N378213 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის ,,სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ 

ბრძანება N380362 შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის ,,სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის თავისებურებები'' პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N370830 სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N370931 სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,ყალიბების მოწყობა მშენებლობის პროცესში და ყალიბში ბეტონის ჩაწყობა" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N341123 სსიპ კოლეჯი „ახალი ტალღისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „სასტუმროს მიღება-განთავსების პროცედურები“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N334329 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისათვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,საბაჟო დეკლარირება'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N341122 სსიპ კოლეჯი „ერქვანისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამის მოხმარება-ოპერირება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N353344 სსიპ - კოლეჯ „მერმისისათვის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,ელექტრო უსაფრთხოება და ელექტრო ტექნიკის საფუძვლები“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N364804 შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-სთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა“ დადასტურების შესახებ 

ბრძანება N366382 შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-სთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „ელექტრონული ბუღალტერია“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N358248-შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBAსთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „საწყობის ლოგისტიკა” დადასტურების შესახებ

ბრძანება N358249-შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBAსთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის „საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების ორგანიზება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N342454 - სსიპ კოლეჯი „ერქვანისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - „კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა'' დადასტურების შესახებ

 ბრძანება N341289 - სსიპ კოლეჯი „ერქვანისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - „კომპიუტერის მოხმარება-ოპერირება'' დადასტურების შესახებ

 ბრძანება N341301 - სსიპ კოლეჯი „ერქვანისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის „შენობა-ნაგებობების შიდა განათების და ძალის წრედების მონტაჟი'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N340364 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისათვის პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ელექტრო ტექნოლოგია და უსაფრთხოება'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება N327133 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - "ადმინისტრაციული ასისტირების" დადასტურების შესახებ 

ბრძანება N327134 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,საოფისე, სამეურნეო მარაგების და საარქივო დოკუმენტაციის მართვის'' დადასტურების შესახებ 

ბრძანება N327132 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამების'' დადასტურების შესახებ 

ბრძანება N328603 - სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,ტანსაცმლის დამუშავების საწყისები და ზოგადი ტექნოლოგია" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N328602 - სსიპ - კოლეჯი ,,ბლექსისათვის'' ,,სურსათის უვნებლობა და უსაფრთხოების" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N326934- ა(ა)იპ კოლეჯი „განთიადისთვის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის- “ სხვადასხვა ზედაპირის მოპირკეთება ფილებით“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N325608 ა(ა)იპ კოლეჯი "განთიადისთვის"პროფესიული მომზადების პროგრამის-"ქალის ტანსაცმლის კერვა გადაკეთება"დადასტურების შესახებ

ბრძანება N325609 ა(ა)იპ კოლეჯი "განთიადისთვის"პროფესიული გადამზადების პროგრამის-"ინტერიერისა და ექსტერიერის დამუშავება,დაგრუნტვა და შეღებვა" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N320918- შპს „კეონის აკადემიისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის- „ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N320315- შპს „კეონის აკადემიისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის- „თმის ღებვა“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N320313- შპს „კეონის აკადემიისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის- „თმის შეჭრა“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება 319704 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი "გეორგიასთვის" პროფესიული მომზადების პროგრამის - "ქალისა და მამაკაცის მსუბუქი ტანსაცმლის მკერავი"დადასტურების შესახებ

ბრძანება 320163 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის "სისტემური ადმინისტრირების" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება 319579 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - "ქსელის ადმინისტრირების" დადასტურების შესახებ

 ბრძანება 310374 - სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,ბარის ორგანიზება და ფუნქციონირება" დადასტურების შესახებ 

ბრძანება 310375 -სსიპ-კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,ვებ გვერდის ინტერფეისის მოდელირება (Mark up)'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება 308105 - სსიპ - "კოლეჯ ბლექსისთვის" პროფესიული მომზადების პროგრამის - "კერძების მომზადების ტექნოლოგია"დადასტურების შესახებ

ბრძანება 296529-სსიპ - კოლეჯი ,,ბლექსისათვის'' ,,ყალიბების მოწყობა მშენებლობის პროცესში და ყალიბში ბეტონის ჩაწყობა" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება 297086-სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,საარმატურე სამუშაოები" დადასტურების შესახებ

ბრძანება 297090-სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,სასტუმროს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა (ჰაუსქიფინგი)" დადასტურების შესახებ

ბრძანება 297087-სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,სერვისი და სერვირება" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N173024-სსიპ კოლეჯ „მოდუსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის-„მამაკაცის ზედა პერანგისა და შარვლის კონსტრუირება-კერვა“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N173023- სსიპ კოლეჯ „მოდუსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის- „ქალის მსუბუქი ტანსაცმლის კონსტრუირება-კერვა„ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N136412-სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის ,,ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომა'' პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N136654-სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის ,,განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის თავისებურებები'' პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N1188. ი ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ.

ბრძანება N1187. ი სსიპ კოლეჯ თეთნულდის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1161 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილი სახელობის კოლეჯის პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1113. ი ა(ა)იპ კოლეჯ ჰორიზონტის პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N994. ი ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის მოძრაობის უსაფრთხოება სარკინიგზო ტრანსპორტტზე პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1001. ი სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ აისისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1002. ი სსიპ კოლეჯ ,,მერმისის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1035. ი სსიპ კოლეჯ ლაკადას პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1037. ი სსიპ კოლეჯ ოპიზარის პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1038. ი ა(ა)იპ-კოლეჯ იკაროსის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1039. ი სსიპ-კოლეჯ ბლექსის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1053. ი სსიპ კოლეჯ ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1079. ი სსიპ კოლეჯ ახალი ტალღისათვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - საწყობის ლოგისტიკის ოპერატორი დადასტურების შესახებ

ბრძანება N852.ი სსიპ-კოლეჯ ახალი ტალღისათვის პროფესიული მომზადების პროგრამის-ჯარას მეფუტკრეობა დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N836.ი სსიპ კოლეჯ მოდუსისთვის მომხმარებელთან ურთიერთობა სავაჭრო ობიექტებზე პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N835.ი სსიპ კოლეჯ მოდუსისთვის სამკერვალო წარმოება-ტანსაცმლის კონსტრუირება და კერვა პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N618ი. ა(ა)იპ-სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯისთვის ტექნიკური ნახაზების მხაზველის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურების შესახებ

ბრძანება N684.ი სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N746ი. სსიპ-კოლეჯ იბერიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურების შესახებ

ბრძანება N304.ი პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N315.ი პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების 2019 წლის 23 აპრილის №304ი ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება N322.ი პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების 2019 წლის 23 აპრილის №304ი ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება N496.ი სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯ ფაზისისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N497.ი სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯ ახალი ტალღისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროეფსიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N498.ი სსიპ პროფესიული კოლეჯ ბლექსისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N517.ი სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N602.ი სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ აისისთვის თმის მოდელირებისა და გარდასახვის სპეციალისტის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N603.ი სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ აისისთვის კახეთის ღირსშესანიშნაობათა ექსკურსიამძღოლის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N604.ი სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ აისისთვის კედლებისა და ტიხრების წყობის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ 

ბრძანება N619.ი შპს თეგეტა აკადემიასთვის სავალი ნაწილის მექანიკოსის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N620.ი შპს თეგეტა აკადემიასთვის ძრავის მექანიკოსის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

  • მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო (ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია)
  • (+995 322) 200 220 (*3599)
  • info@eqe.ge