უფლების მოპოვება

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N1070864

ა(ა)იპ განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრისთვის „ბიზნესის ადმინისტრირება და ფინანსური მენეჯმენტის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ N1071597

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N980989

„შპს „ქართული ღვინის გილდიის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ“ პროფესიულ მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2020 წლის 13 აპრილის №337145 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შესახებ N981823

შპს „ქართული ღვინის გილდიის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ“ პროფესიულ მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2020 წლის 13 აპრილის №337125 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შესახებ N981826

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N791548

ა(ა)იპ პროფესიული მომზადების და გადამზადების ცენტრი ფერმერთა სკოლისთვის „ფუტკრის პროდუქტების მიღების“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N792310

ა(ა)იპ პროფესიული მომზადების და გადამზადების ცენტრი ფერმერთა სკოლისთვის „ხეხილის სხვლა-ფორმირების“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N791674

ა(ა)იპ ტრისდორფ აგრობიზნეს კონსალტინგისთვის „ფერმერული მეურნეობის მართვის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N791673

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N705895

შპს  ბაზალტ-ფაიბერსისთვის „ელექტროტექნიკოსის“  პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის  შესახებ N706699

სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯისთვის „ტრაქტორის მართვა და სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ N706692

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N665839

ა(ა)იპ კოლეჯი „განთიადისთვის“ „დეკორატიული მცენარეების გამრავლების“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N666066

სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის ,,ვიდეოოპერატორის ‘’ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N666072

ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა მუშაკთა ასოციაციისთვის ,,ახალგაზრდებთან არაფორმალური განათლების და ახალგაზრდული საქმიანობის საბაზო სასწავლო კურსის’’ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N666074

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N409490 

,,ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯ ,,კონსტრუქტ 2’’-ის პროფესიული მომზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ” პროფესიულ მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2019 წლის პირველი ნოემბრის No03 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შესახებ

ა(ა)იპ კოლეჯი „განთიადისთვის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,საბათქაშე სამუშაოების შესრულება“ განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

ა(ა)იპ კოლეჯი „განთიადისთვის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოვლა და კვება“ განხორციელებაზე უარის თქმის შესახებ

სსიპ კოლეჯი „ოპიზარისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სამკურნალო მცენარეების დამზადება“ განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

 

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N364559

შპს აჭარა ტექსტილესთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N 348738

შპს ტრანსკავკასიის ენერჯისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ

 

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N 335709

ა(ა)იპ საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

ა(ა)იპ საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ

შპს ქართული ღვინის გილდიის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახე

შპს ქართული ღვინის გილდიის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

  

პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი 3

ა(ა)იპ - საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ

ა(ა)იპ - საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

 

პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი 2

3 სსიპ - კოლეჯ "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრისთვის" პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი 1

 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხირციელების უფლების მინიჭების შესახებ

2  სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხირციელების უფლების მინიჭების შესახებ

 

პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი 3

8 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ „112“-ის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ
შპს - ტრანსკავკასიის ენერჯის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ

 

პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი 2 


სსიპ - კოლეჯ „სპექტრის“ პროფესიული მომზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ
სსიპ - კოლეჯ ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიის პროფესიული მომზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ
სსიპ - შოთა რუსთაველის თეატრის და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ
შპს - საირმის ტურიზმისა და გასტრონომიის აკადემიის პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ

 
პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი 1

1 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის, პროფესიული მომზადების პროგრამის "ამფეთქებელი" განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ 
ა(ა)იპ "საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის" პროფესიული მომზადების პროგრამის "დისტრიბუცია სავაჭრო ობიექტებში" განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ  
3 ა(ა)იპ „კონსტრუქტ 2"-ის პროფესიული მომზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ 

 

  • მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო (ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია)
  • (+995 322) 200 220 (*3599)
  • info@eqe.ge