საკოორდინაციო საბჭო

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის - საკოორდინაციო საბჭო არის ცენტრის მართვისა და განვითარების პროცესში დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით შექმნილი კოლეგიური ორგანო.

საკოორდინაციო საბჭო განიხილავს:

ა) ცენტრის სამოქმედო/სტრატეგიულ გეგმებს, შეიმუშავებს წინადადებებს მათში შესატანი ცვლილებებისა და ცენტრის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების შესახებ;

ბ) ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტებსა და პროცედურებს, შეიმუშავებს წინადადებებს მათი შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით;

გ) ცენტრის საქმიანობის ანგარიშებს და ცენტრის ბიუჯეტის პროექტს;

დ) ცენტრის საქმიანობის გარე შეფასების შედეგებს;

ე) განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობის შესაძლებლობებს და შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს.

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის - საკოორდინაციო საბჭოს წევრები:

ნუნუ მიცკევიჩი - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე;

გიორგი შარვაშიძე - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი;

გიგა ზედანია - სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი;

დავით გურგენიძე - სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი;

როლანდ კოპალიანი - სსიპ - აკაკი წერეთლის სახემწიფო უნივერსიტეტის რექტორი;

ზურაბ ვადაჭკორია - სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი;

დავით კერესელიძე - ა(ა)იპ - „ნიუ ვიჟენ-უნივერსიტეტის“ აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე;

მანანა კაპეტივაძე - სსიპ - ქალაქ ბაღდათის №2 საჯარო სკოლის მასწავლებელი;

ანი ქიტიაშვილი - ფსიქოლოგიის დოქტორი, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

ნინო ზამბახიძე - ა(ა)იპ ქალაქ ბაღდათის №2 საჯარო სკოლის მასწავლებელი;

ქეთევან ბოჭორიშვილი - სს - „ანაკლია სითის“ აღმასრულებელი დირექტორი;

სუზან კალდშმიდტი - EFQM - ის ლიცენზირებული ტრენერი;

გიორგი ქურდიანი - სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი.

 

გადაწყვეტილება

  • მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო (ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია)
  • (+995 322) 200 220 (*3599)
  • info@eqe.ge